Snel en efficient werk Gegarandeerd top resultaat Service en advies op maat Alles in eigen beheer

Het maken van een hoogteplan voor de aanleg van waterkolken in een weg is van essentieel belang

  • Waterafvoer: Een hoogteplan zorgt ervoor dat de waterkolken op de juiste hoogte worden geplaatst, waardoor het regenwater naar de kolken wordt afgevoerd. Dit voorkomt waterophoping op het wegoppervlak en minimaliseert het risico op aquaplaning en overstroomde wegen.
  • Voorkomen van stagnatie: Door rekening te houden met de bestaande hoogtes en de juiste hellingen te creëren, wordt stagnatie van water voorkomen. Stilstaand water kan leiden tot erosie van het wegdek en ongewenste waterplassen, wat de verkeersveiligheid en wegduurzaamheid kan verminderen.
  • Optimale werking van rioleringsstelsel: Het plaatsen van waterkolken op de juiste hoogte zorgt ervoor dat het regenwater goed wordt afgevoerd naar het rioleringsstelsel of de putten. Hierdoor wordt de belasting op het rioleringssysteem verminderd en wordt het risico op overstromingen en wateroverlast geminimaliseerd.

Grondwerk ten behoeve van werkzaamheden stratenmaker

Voordat de stratenmaker kan beginnen met het straatwerk, moeten verschillende grondwerkzaamheden worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het terrein klaar is voor bestrating. Zo moet het terrein uitgegraven worden tot de juiste diepte om plaats te maken voor de bestrating. Het terrein moet goed genivelleerd worden. Er moet een stevige fundering worden gelegd, dit kan bestaan uit een laag gebroken puin of menggranulaat. Ook het aanleggen van waterkolken en eventueel bekabeling en leiding dient vooraf te gebeuren. Na het aanleggen van de fundering moet deze grondig worden verdicht om stabiliteit te garanderen en verzakking te voorkomen. Dit kan worden gedaan met behulp van een trilplaat of wals.

Door deze grondwerkzaamheden zorgvuldig uit te voeren, wordt een stevige basis gelegd voor het straatwerk en wordt de duurzaamheid van het eindresultaat gewaarborgd.

Samen met ons werken
aan goede infra
van morgen?

Wij hebben een groot netwerk van flexibel inzetbare, deskundige en enthousiaste professionals door heel Brabant en Limburg.

Maak kennis met C.Hurkmans Grondwerken.


    Met het verzenden van dit formulier ga ik ook akkoord met de privacyverklaring